Sosnová 26.9.2020 - pokyny pro účastníky

Pro pátý podnik v Sosnové v sobotu 26.9.2020 platí pravidla, která jsou shrnuta v dokumentu ke stažení níže. Podepsaný dokument předejte pořadatelům při příjezdu do areálu.

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci onemocnění Covid-19 v České republice připomínáme, že během sobotního podniku je nutné dodržovat veškerá platná opatření definovaná vládou a dalšími orgány státní moci.
Přestože se jedná o venkovní akci, doporučujeme:
 - Nošení roušek/respirátorů/obličejových štítů v průběhu celé akce, ve vnitřních prostorách (toalety) pak povinně.
 - Dodržovat rozestupy od ostatních účastníků alespoň 2 metry (polovina délky Mazdy MX-5).

Prosíme buďte ohleduplní! Zbytečně nekomplikujte situaci nám pořadatelům, ani sobě navzájem. Neriskujte zdraví své, ani ostatních účastníků akce, či případných diváků.

Občerstvení nebude zajištěno.

Ke stažení: Zvláštní ustanovení a prohlášení jezdce